Ωράριο

Δευτέρα - Παρασκευή 07:30 - 13:30
Τρίτη & Πέμπτη 07:30 - 13:30 & 18:00 - 20:00