Πληροφορίες

Το πολύπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε, είναι τα εχέγγυα για ολοκληρωμένες τεχνικές εργασίες, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα!

Απευθυνθείτε σε μας για:

  • Τεχνικά έργα
  • Χωματουργικές εργασίες
  • Καθαρισμό: Ποταμιών, Λιμανιών, Λιμνών, Ρεμάτων