Πληροφορίες

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Επιστημονικός Συνεργάτης Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Κλινικής Άγ. Λουκάς.

Τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ λειτουργούν από το 2008 στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη στην Καλαμαριά. Ιδιοκτήτης και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Βιοπαθολόγος Βασίλειος Νίτσας MD, PhD που ταυτόχρονα κατέχει και τη θέση του Διευθυντή του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου της κλινικής 'Άγιος Λουκάς''. Τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ είναι εξοπλισμένα με σύγχρονους και υψηλής ποιότητας αναλυτές και είναι σε θέση να εκτελέσουν τις εξής ομάδες εξετάσεων: Βιοχημικές, Αιματολογικές, Ανοσολογικές, Ορμονολογικές, Νεοπλασματικούς δείκτες, Αλλεργιολογικές (RAST), Προγεννητικού ελέγχου, Γονιμότητας, Καλλιεργειών καθώς και Μοριακής Βιολογίας (PCR). Επίσης διαθέτουμε το μοναδικό στην Ελλάδα αναλυτή ουρολίθων που λειτουργεί με την τεχνολογία FT-IR Laser, για την πλήρη και απόλυτα αξιόπιστη ανάλυση των λίθων του ουροποιητικού. Η συνεχής εκπαίδευση τόσο του επιστημονικού υπεύθυνου του εργαστηρίου όσο και του προσωπικού, η συχνή αναβάθμιση του εξοπλισμού και η συμμετοχή σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.