Πληροφορίες

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

• Σώματος
• Μαλακών μορίων
• Θυρεοειδούς - Μαστών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥHΣΕΩΣ

• Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος
• Βιοχημικός έλεγχος
• Προγεννητικός έλεγχος

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

• Μαστών
• Προστάτου
• Θυρεοειδούς
• Ήπατος (fibroscan)

TRIPLEX ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΓΝΑΘΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

• Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων
• Κληρονομικών παθήσεων
• Μοριακή Ογκολογία
• Μοριακή Αιματολογία
• DNA test πατρότητας

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ