Πληροφορίες

ΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ είναι οι εξής :

  • Σάκχαρο -για την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, και την παρακολούθηση της νόσου σε διαβητικούς ασθενείς.
  • Ουρία, Κρεατινίνη -για τον έλεγχο της λειτουργίας των νεφρών.
  • Ουρικό οξύ
  • Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL -για την πρόληψη της αρτηριοσκλήρωσης.
  • Τρανσαμινάσες, Αλκαλική φψσφατάση, γ – GT– για τον έλεγχο της λειτουργίας του ήπατος
  • Σίδηρος ορου, Β12,φυλλικό οξυ,φερριτίνη-για τον ελεγχο της αναιμίας

Με τη ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ προσδιορίζονται :

  • Ο Αιματοκρίτης και η Αιμοσφαιρίνη για τον έλεγχο της αναιμίας
  • O αριθμός και ο τύπος των Λευκών Αιμοσφαιρίων για τον έλεγχο των λοιμώξεων από μικροβια και ιούς
  • O αριθμός των Αιμοπεταλίων για τον έλεγχο της πηκτικότητος του αίματος