Πληροφορίες

Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Αιμοτολογικό, Ορμονολογικό, Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ.

Ωράριο

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 14:00.