Πληροφορίες

Το Μικροβιολογικό – Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις, έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των κατοίκων της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, για την πληρότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η ΒιοAνάλυσις διαθέτει προσωπικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και συνεχή και αυστηρή εφαρμογή μεθόδων Ποιοτικού Ελέγχου(Quality Control) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. Η άριστη επιστημονική κατάρτιση, το βαθύ αίσθημα ευθύνης και ο σεβασμός στην φροντίδα του εξεταζομένου χαρακτηρίζουν το προσωπικό της.

  • Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΒιοAνάλυσις δέχεται Ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ χωρίς ραντεβού.
  • Οι πολίτες που απώλεσαν την Ασφαλιστική τους ικανότητα έχουν δικαίωμα σε δωρεάν Εργαστηριακούς Ελέγχους (όπως και δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς καθώς και Ελέγχους / Παρακολούθηση Κύησης).