Ζωοτροφές - Πτηνοτροφές - Ιχθυοτροφές, Χημικά Προϊόντα, Κτηνιατρικά Είδη - Εργαλεία - Φάρμακα, Λιανική & Χονδρική Πώληση Απορρυπαντικών, Αγορά - Εμπόριο, Υγεία
Άγιος Μύρωνας Ηρακλείου, Νομός Ηρακλείου, Κρήτη

CHLORION

Χλωρίνη υγρή. Κατάλληλη για τον καθαρισμό και την απολύμανση χώρων. Διατίθεται με άρωμα και χωρίς.

Τιμή για Δοχείο: 0,99€/kg