Ζωοτροφές - Πτηνοτροφές - Ιχθυοτροφές, Χημικά Προϊόντα, Κτηνιατρικά Είδη - Εργαλεία - Φάρμακα, Λιανική & Χονδρική Πώληση Απορρυπαντικών, Αγορά - Εμπόριο, Υγεία
Άγιος Μύρωνας Ηρακλείου, Νομός Ηρακλείου, Κρήτη

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
Τύπος: Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χεριών.
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 5 kg
Τιμή: 4,50€/kg