Παροχές / Πακέτo Free Basic Premium Deluxe
Στοιχεία επικοινωνίας * * * *
Logo   * * *
Περιγραφή   * * *
Ωράριο   * * *
Χάρτης   * * *
Κωδικοί χρήστη   * * *
Συνημμένα αρχεία   2 4 6
Φωτογραφίες   10 20 30
Βίντεο   1 2 4
Προσφορές   4 8 12
Άρθρα   2 4 8
Λέξεις κλειδιά     3 5
Πρόσθετες περιοχές       *